קרן ילדנו מרכזי תקוותנו
קרן ילדנו מרכזי תקוותנו הינה עמותה רשומה, המפעילה מרכזים קהילתיים בפריסה ארצית ותכניות חינוכיות וקהילתיות למען פיתוח, קידום והעצמת המשאב האנושי, הקהילתי והחברתי בישראל.
סוגרים פערים פותחים אופקים
בין מי שגורלו הציב אותו מעבר לחומת הברזל הסוציו-אקונומית, החוסמת בפניו את הגישה למאגרי המידע והחינוך, ובכך פוגמת בקידומו בחברה הישראלית ופוגעת במיקומו במערכותיה, לבין אלה שזכו והוצבו מהעבר השני, ובשל כך זוכים לקידום בהווה ולמיקום מבטיח בעתיד.
"כל ילד בישראל זכאי לממש את הפוטנציאל הטמון בו מבלי לוותר על זהותו"

מה חדש?

כל ילד בישראל זכאי לממש את הפוטנציאל הטמון בו מבלי לוותר על זהותו. קרן ילדנו מחשיבה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר לעתידה של ישראל. היא אימצה תכנית, שבמרכזה עומדת מחויבות לסגירת הפערים בין אלה שגורלם הציב אותם מעבר לחומת הברזל הסוציו-אקונומית, החוסמת בפניהם את הגישה למאגרי המידע והחינוך, לבין אלה שזכו להיוולד מהעבר השני, ובשל כך זוכים לקידום בהווה ובעתיד מבטיח. סגירת הפערים או, למצער, צמצומם, אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ.

- קרן ילדנו מרכז תקוותינו
0
מרכזים
0
חניכים
0
שנות פעילות

צמצום
פערים

העצמה
קהילתית

קידום
מצוינות

העמקת הזהות היהודית

המרכזים שלנו

הקודם
הבא