• 1

    "כל ילד בישראל זכאי לממש את הפוטנציאל הטמון בו מבלי לוותר על זהותו"

  • 1

    "קרן ילדנו מחשיבה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר לעתידה של ישראל"

כל ילד בישראל זכאי לממש את הפוטנציאל הטמון בו מבלי לוותר על זהותו קרן ילדנו מחשיבה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר לעתידה של ישראל.
היא אימצה תכנית שבמרכזה עומדת מחוייבות לסגירת הפערים בין אלה שגורלם הציב אותם מעבר לחומת הברזל הסוציו-אקונומית החוסמת בפניהם את הגישה למאגרי המידע והחינוך, לבין אלה שזכו להיוולד מהעבר השני ובשל כך, זוכים לקידום בהווה ובעתיד מבטיח. סגירת הפערים - או, למצער, צמצומם המרווח - אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ.
אך עם זאת לפתוח אופקים לעודד את מימוש ופיתוח הפוטנציאל הטמון באדם הצעיר ואת עידוד החתירה למימוש מטרות חדשות התואמות את יכולותיו ואת צרכי החברה.

קרן ילדנו מרכזי תקוותנו