מרכז תקוותנו חדש
בקריית ארבע-חברון

בשעה טובה נפתח מרכז חדש בקריית ארבע-חברון