קורסים

קורס לימודי ארץ ישראל​​

בני אדם הקימוה – ימי המנדט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

קורס מדעי המח

פרוייקט של קרן ילדנו מרכזי תקוותנו בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן

רשימת שיעורים