קורסים

קורס לימודי ארץ ישראל​​

בני אדם הקימוה – ימי המנדט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

  • מרצה: ד"ר נעמה א. ארום
  • סוג הקורס: שיעור
  • מספר הקורס: 16-449
  • שנת הלימודים: תש"פ
  • סמסטר: ב'
  • היקף: 2 שעות

קורס מדעי המח

פרוייקט של קרן ילדנו מרכזי תקוותנו בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן

  • מרצה: עדי יניב
  • סוג הקורס: שיעור

רשימת שיעורים