חזרה לשגרה במרכזי תקוותנו בצל הקורונה

חזרנו לפעילות חוגים במרכזים בצל הקורונה תוך הקפדה על כל ההנחיות