קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

לתרומות

מרכזי תקוותנוcenters-bottons 30

centers-bottons 08

centers-bottons 22

centers-bottons 26

centers-bottons2 30

 

 

כותר למידה כפתור חיבור ראשוני למידה מרחוק כפתור לימודי ארץ ישראל

 

אודות המרצה: ד"ר גד קרויזר, לימודי א"י תמונה גדי קרויזר

ד"ר גד קרויזר הוא היסטוריון צבאי המתמחה במאבק היהודי-ערבי בא"י.

קורס משותף לאונ' בר-אילן ול-"קרן ילדנו" - קורס ייחודי זה משלב סטודנטים לתואר ראשון מאונ' בר-אילן ותלמידי תיכון מצטיינים בעיקר מן הפריפריה, הלומדים במגמת א"י. תלמידים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את המבחן יזכו ל-2 נקודות זכות אקדמיות לעתיד.

תכנית הקורסמלחמות ישראל מהעלייה הראשונה ועד סיום מאורעות תרפ"טהקורס יעסוק בשורשים ההיסטוריים של המאבק הערבי- יהודי ומאפייניו בהתפתחות בעיות הביטחון מהעלייה הראשונה בתקופה העות'מאנית והקמת גופי הביטחון הראשונים. הקורס יעסוק בהתפתחות היישוב היהודי והבית הלאומי בתקופת המנדט, את המדיניות הבריטית ואת תגובותיה של הקהילה הערבית פלסטינית במאורעות 1920, 1921, 1929 ומאפייניהם. הקורס יעסוק בהתפתחות ארגון 'ההגנה' והתפתחות תפישותיה הביטחוניות והצבאיות אל מול מעשי האיבה של הקהילה הערבית פלסטינית.    

 

להלן רשימת בתי הספר שרשומים לפרויקט לשנת הלימודים תשע"ח :

ישיבת קרני שומרון.

אולפנת אמנה.

תיכון דרור .

תיכון שקד שדה אליהו.

חצור.

מעלות.

צפת.

שדרות.

עפולה.

           סילבוס סמסטר א'                                   סילבוס סמסטר ב'

ספריה למידה ארץ ישראל