קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

לתרומות

מרכזי תקוותנוcenters-bottons 30

centers-bottons 08

centers-bottons 22

centers-bottons 26

centers-bottons2 30

 

 

חיפוש באתר

רקע היסטורי

קרן ילדנו נוסדה בשנת 1953. בעת ייסודה יעדה היה להעניק חינוך משלים וא-פורמלי לילדים של עולים שאך הגיעו ארצה, ונתקשו להתערות בחברה הישראלית המבוססת.

היא הקימה מרכזי-יום בהם זכו החניכים לקבל תמיכה וסיוע במטלות שהוטלו עליהם בבתי הספר ובמסגרת זאת גם עשתה לחיזוק הדימוי העצמי ולהעצמת הזהות היהודית והלאומית. 

בד בבד הופעלה במרכזי הקרן חוגים ותוכניות  שעסקו בתרבות הפנאי של הצעירים.

מפת הפעילות הבלתי פורמלית בישראל השתנתה והתפתחה, ולראשי קרן ילדנו היה ברור כי עליהם להגדיר את ייחודה ואת שליחותה מחדש.   

מרכזיה המשיכו אם כן להוות עבור רבבות ילדים וילדות מסגרות חינוכיות משלימות, שמלבד היותם מגן בפניהם מחיי הרחוב המסוכנים ומהעזובה החברתית, גם סייעו בחיבורם לחברה הישראלית המתהווה.

עם זאת, אין ספק כי שיטות הפעילות בהן נהגה הקרן בעבר שוב אינם מתאימים למציאות בת-ימינו. אי לכך, החליטה הקרן להתאים את פועלה באופן הדרגתי לצרכי ישראל המשתנים,

תוך הפעלת תכניות איכותיות ובאמצעות העסקת אישיים בעלי מוניטין מוכח בתחומים.

הקרן הציבה בראש מעייניה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר , מכל בחינה, לעתידה של ישראל.

היא אימצה תכנית שבמרכזה עומדת מחויבות לסגירת הפערים בין מי שגורלו הציב אותו מעבר לחומת הברזל הסוציו- אקונומית החוסמת בפניו את הגישה למאגרי המידע והחינוך

ובכך פוגמת בקידומו בחברה הישראלית ופוגעת במיקומו במערכותיה, לבין אלה שזכו והוצבו מהעבר השני ובשל כך, זוכים לקידום בהווה ולמיקום מבטיח ועתיד. סגירת הפערים,

או למצער צמצומם המרווח, אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ קרוב אך עם זאת שונה. לפתוח אופקים, לעודד את מימוש ופיתוח הפוטנציאל הטמון באדם הצעיר ולחתור למימוש

אותן המטרות התואמות את יכולותיו ואת צרכי החברה.

 הקרן קיבלה ויישמה את העקרונות הבאים: 

  הקרן תפעל בתוך המרכזים - אך גם מתוכם ותשתלב בפעילות החינוכית החברתית הכוללת במארג המוניציפאלי.

  • הקרן תבנה את פעילותה על בסיס בחירת אנשי מקצוע שאיכויותיהם עמדו במבחן וששמם הולך לפניהם. 
  • הקרן תחתור לשיתופי-פעולה חינוכיים עם מוסדות אקדמיים וכן עם קרנות העוסקות גם הן בסגירת פערים.

הקרן תפעל בקרב ילדים ונוער דתיים וחילוניים. חיזוק הזהות היהודית והלאומית של חניכיה יהיה מבוסס על כיבוד השונות ועל טיפוח היסודות הקיומיים היהודיים.