קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

לתרומות

מרכזי תקוותנוcenters-bottons 30

centers-bottons 08

centers-bottons 22

centers-bottons 26

centers-bottons2 30

 

 

חיפוש באתר

 כל ילד זכאי לממש  את הפוטנציאל הטמון בו

קרן ילדנו מחשיבה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר לעתידה של ישראל.

היא אימצה תכנית שבמרכזה עומדת מחוייבות לסגירת הפערים בין אלה שגורלם הציב אותם מעבר לחומת הברזל הסוציו-אקונומית החוסמת בפניהם את הגישה למאגרי המידע והחינוך, לבין אלה שזכו להיוולד מהעבר השני ובשל כך, זוכים לקידום בהווה ובעתיד מבטיח. סגירת הפערים - או, למצער, צמצומם המרווח - אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ.

אך עם זאת לפתוח אופקים לעודד את מימוש ופיתוח הפוטנציאל הטמון באדם הצעיר ואת עידוד החתירה למימוש מטרות חדשות התואמות את יכולותיו ואת צרכי החברה