מרכזי למידה

מפגשים בין תלמידים  לבוגרים וסטודנטים מתוך האמונה, כי יחס אישי הוא המפתח להצלחה בכל התחומים.
במרכז מקבלים התלמידים סיוע בלימודי מקצועות הליבה תוך יצירת קשר מעמיק ובונה, המהווה דוגמא עבור אותם תלמידים, ונותן להם כלים להתמודדויות עם מצבים מאתגרים והשתלבות בעתיד.       

רקע

מרכזי "קרן ילדנו" פרוסים בלב שכונות, שבהן יש לבני נוער צורך במקום מרכזי ותומך, שיוכל להעניק להם עזרה בשיעורי הבית, עצת מבוגרים מלווים בצמתי דרכים ובחיי השגרה.

רציונל
מקסום יכולתם של בני נוער תוך כדי פיתוח וטיפוח כישורים, ביסוס והעמקה של חומר הלימודים, יחד עם יצירת דמויות חיוביות להזדהות.
ילדים ובני נוער רבים משתתפים בתכנית במרכזי "תקוותנו" של "קרן ילדנו".
המשתתפים מחולקים לקבוצות בהתאם לגילם ולרמתם החינוכית. הם מקבלים תגבור במקצועות ליבה, כמו: מתמטיקה, אנגלית, ומקצועות נוספים לפי הצורך, וכן מקבלים העשרה נוספת של משחקי אתגר וחשיבה, שיתוף-פעולה וכלים למנהיגות, או פיתוח כישורים בתחום מחשב ויישומיו .
אנו מאמינים שמתן כלים אלו למשתתפי התכניות יסייע להעצמה האישית שלהם. בנוסף, "קרן ילדנו" מקיימת במרכזים אחת לחודש ערב העשרה להורים, שבו מעבירים מנחים מקצועיים סדנאות הכשרה ותמיכה שיסייעו להורים להתמודד טוב יותר עם נושאים ואתגרים של גיל ההתבגרות.
לאחרונה הצטרפו לשורותינו סטודנטים מהמכללות בקרית-שמונה וברחובות, המגיעים למרכזים ומעניקים בהתנדבות תגבור לילדי "קרן ילדנו".

מה בעתיד?
"קרן ילדנו" מאמינה, שהתכנית תתרום לשיפור הדימוי העצמי ולמוטיבציה של התלמידים להתקדם, ללמוד ולשאוף להגיע להישגים רבים יותר.
"קרן ילדנו" שואפת להרחיב את הפרויקט ולהתחבר לארגון ההתנדבות הארצי,פר”ח, ובכך להביא להכרה בשעות ההתנדבות של הסטודנטים במרכז, ולתגמל אותם במלגת לימודים עבור אותן שעות. מלבד זאת, אנו מאמינים, שהקשר בין הצוות לתלמידים יתגבר ויתחזק בעקבות מתן שירות חשוב וחיוני זה. אנו בטוחים גם ,ששיתוף הפעולה עם ההורים יוסיף להשגת המטרות של תכנית זאת.