נפש בריאה בגוף בריא -חינוך לבריאות

תכנית חינוך לבריאות ומניעה להעלאת המודעות של תושבי העיר בכל הגילאים,ועידוד המעבר ההדרגתי לאורח חיים בריא, שיתרום לאיכות החיים, לשיפור תדמיתי ולהצלחה של תושבי העיר.
תכנית זו מקשרת בין כל אנשי הקהילה, מחברת אותם ל”ריאות הירוקות” של העיר ומהווה קרקע פורייה לפיתוח העיר- סלילת מסלולי ריצה או רכיבה באופניים ועוד.

רקע
מידע שנאסף במחקרים במשך תקופה ארוכה במרפאות מקומיות, בתי ספר ומעונות יום בקריית שמונה, העלה חוסר מודעות משמעותי באשר לאורח חיים בריא, מניעת מחלות והרגלי תזונה נכונים בקרב כל שכבות הגיל בעיר.

לחוסר-מודעות זו יש קשר ישיר לאיכות החיים ותוחלת החיים של התושבים. המצב הסוציו-אקונומי הקשה של רבים מתושבי קריית שמונה מונע מהם השקעה ושינוי אורחות חייהם למסלול בריא יותר גם מבחינת הרגלי תזונה, פעילות גופנית ומודעות לנושא המניעה, וגם מבחינת נגישות למזון בריא, מכוני כושר או בריכות שחייה, ופיתוח המודעות הבריאותית שלהם. בנוסף, רבים מבין תשובי קריית שמונה הם מעשנים “כבדים” שנים רבות, והם וילדיהם אינם מודעים מספיק לנזקי העישון, ולצורך בבדיקות רפואיות מונעות באופן עקיב ושגרתי.
בהיותו המרכז הקהילתי היחיד בעיר, החליטה קרן ילדנו כי על מרכז “תקוותנו” להקים ולהוביל את תכנית החינוך לבריאות למען תושבי העיר, אשר תקדם הרגלי תזונה נכונים, פעילות גופנית, חינוך לבריאות ולאורח חיים בריא, ומידע על רפואה מונעת הנגישה לכל תושב בעיר.

רציונל
תכנית חינוך לבריאות ומניעה להעלאת המודעות של תושבי העיר בכל הגילים, ועידוד המעבר ההדרגתי לאורח חיים בריא, שיתרום גם לאיכות החיים של תושבי העיר בכל גיל. התכנית תופעל בשת”פ עם גורמים עירוניים וארציים כמפורט להלן.

קהל היעד
כל הגילים.

התכנית
תכנית החינוך לבריאות נבנתה על כמה נדבכי פעילות:
א. שלושה ירידי בריאות עירוניים )בתחילת הפרויקט, באמצעו ובסיומו(: ביריד יוצבו דוכני מידע של קופות החולים, ארגוני בריאות ועמותות מתאימות, ביתנים של מזון בריאות, מכשירי כושר לדוגמה, וכן הלאה. ביריד יחולק גם חומר הסברה בנושאים הרלוונטיים.
ב. סדנאות לקהילה בנושאי בריאות נכונה ונבונה, שיופעלו במגוון מסגרות:
בבתי ספר - למידה של יציבה וישיבה נכונה, חציית כביש, היגיינת הפה, תזונה בריאה ופעילות גופנית
במרכז הקהילתי - חוגי התעמלות, תזונה, בישול בריא, פילאטיס, סדנאות והרצאות.
קופות חולים - בדיקות תקופתיות, חשיבות מעקב, משקל תקין.
גני ילדים - חצייה בטוחה, מחלות חורף וכו'.
חוגי הורים - תזונה נכונה, פעילות גופנית, בריאות ילדים.
מרכזי קשישים - בדיקות לחץ דם, הרצאות בנושאי בריאות, פעילות פיזית מתונה.

שיתוף פעולה
עם מגוון גורמים בעיר ומחוצה-לה, כגון המחלקה לשירותים חברתיים, בתי הספר וגני הילדים, מחלקת החינוך העירונית, לשכת הבריאות, קופות החולים, בתי אבות ומרכזי יום לקשישים, חברות מזון בריאות וציוד אימון גופני.

בעתיד
ביצוע התכנית והצלחתה בקריית שמונה יהוו פיילוט להפעלת התכנית גם בערים אחרות שבהן פועלים מרכזי“תקוותנו”.