eretz.png
lemida.png
ד

ד"ר גד קרויזר

לימודי א"י

ד"ר גד קרויזר הוא היסטוריון צבאי, המתמחה במאבק היהודי-ערבי בא"י.

קורס בלימודי ארץ ישראל :

  • קורס משותף לאונ' "בר-אילן" ול"קרן ילדנו" - קורס ייחודי זה משלב סטודנטים לתואר ראשון מאונ' "בר-אילן" ותלמידי תיכון מצטיינים, בעיקר מן הפריפריה, הלומדים במגמת א"י. תלמידים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את המבחן יזכו ל-2 נקודות זכות אקדמיות לעתיד.
  • מלחמות ישראל מהעלייה הראשונה ועד סיום מאורעות תרפ"ט
  • שורשים ההיסטוריים של המאבק הערבי- יהודי ומאפייניו, בהתפתחות בעיות הביטחון מהעלייה הראשונה, בתקופה העות'מאנית ובהקמת גופי הביטחון הראשונים.
  • התפתחות היישוב היהודי והבית הלאומי בתקופת המנדט, נלמד מה היתה המדיניות הבריטית ומה היו תגובותיה של הקהילה הערבית פלסטינית במאורעות 1920, 1921, 1929 ומאפייניהם.
  • התפתחות ארגון "ההגנה" והתפתחות תפישותיו הביטחוניות והצבאיות אל מול מעשי האיבה של הקהילה הערבית פלסטינית.