קייטנות – תקוותנו רחובות

 

קייטנת " כיף לי "

מעורבת

גיל הרך 4-6

מעורבת

בוגרי כיתות

ד-ח

קייטנת " כיף לי "

דתית

גיל הרך 4-6

דתית