eretz.png
Image
פרוייקט למידה מרחוק
בשיתוף
אוניברסיטת בר אילן
המחלקה ללימודי
ארץ ישראל
ומשרד החינוך
Image
ד'ר נעמה א. ארום

ד'ר נעמה א. ארום

מרצה בחוג להיסטוריה של ארץ ישראל ובחוג ללימודי מזרח אסיה

לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, בחוג להיסטוריה של ארץ ישראל ובחוג ללימודי מזרח אסיה. לימודים לתואר שני במחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן – בה כתבה מ.א שנושאו "עם הספר ועם הסוסים – מגעי יהודים ומונגולים בימי הביניים".

במסגרת לימודים לתואר שלישי, באוניברסיטה העברית, כתבה דוקטורט שנושאו "מעבר לטווח קשת – יחסי החוץ של המעצמה המונגולית במזרח התיכון", בהדרכתו של פרופ' ראובן עמיתי. במקביל, עובדת מאז שנת 2002 כמדריכה וכותבת מערכי הדרכה במוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב בתל אביב, בנושא ארגון ההגנה ובנושאים הקשורים בו, בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל. מרצה במחלקה ללימודי ארץ ישראל בבר אילן מאז שנת 2011, אודות האימפריה המונגולית ואודות ימי המנדט הבריטי.

בני אדם הקימוה – ימי המנדט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

ד"ר נעמה א. ארום
סוג הקורס: שיעור
מספר הקורס: 16-449
שנת הלימודים: תש"פ
סמסטר: ב'
היקף שעות: 2

קורס בלימודי ארץ ישראל :

  • קורס משותף לאונ' "בר-אילן" ול"קרן ילדנו" - קורס ייחודי זה משלב סטודנטים לתואר ראשון מאונ' "בר-אילן" ותלמידי תיכון מצטיינים, בעיקר מן הפריפריה, הלומדים במגמת א"י. תלמידים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את המבחן יזכו ל-2 נקודות זכות אקדמיות לעתיד.
  • מלחמות ישראל מהעלייה הראשונה ועד סיום מאורעות תרפ"ט
  • שורשים ההיסטוריים של המאבק הערבי- יהודי ומאפייניו, בהתפתחות בעיות הביטחון מהעלייה הראשונה, בתקופה העות'מאנית ובהקמת גופי הביטחון הראשונים.
  • התפתחות היישוב היהודי והבית הלאומי בתקופת המנדט, נלמד מה היתה המדיניות הבריטית ומה היו תגובותיה של הקהילה הערבית פלסטינית במאורעות 1920, 1921, 1929 ומאפייניהם.
  • התפתחות ארגון "ההגנה" והתפתחות תפישותיו הביטחוניות והצבאיות אל מול מעשי האיבה של הקהילה הערבית פלסטינית.

שיעורים מקוונים סמסטר א'

לימודי א"י שיעור 1 : ירושלים בתקופת בית שני

לימודי א"י שיעור 2 : ירושלים בתקופה הפרסית.

שיעור 3 : שבי ציון וצרי יהודה, והקמת בית המקדש השני

שיעור 4 : השומרונים, שושלת סנבלט השומרוני והעדויות הטקסטואליות.

שיעור 5 : המרכזים הפולחניים והפולמוס היהודי/ שומרוני.

שיעור 6 : הלניזם - מבוא לתקופה ההלניסטית.

לימודי א"י שיעור 7 : ארץ ישראל בתקופה התלמית.

שיעור 8: תרגום השבעים ומקורות להכרת ירושלים בתקופה ההלניסטית.

שיעור 9: המלחמות הסוריות והמעבר לבית סלווקוס ראשית מרד החשמונאים.

לימודי א"י - שיעור 10: מרד החשמונאים והמשפחה החשמונאית.

לימודי א"י - שיעור 11: שושלת בית הורדוס וסוף בית חשמונאי.

לימודי א"י - שיעור 12: רומא בארץ ישראל והגורמים לחורבן הבית.

לימודי א"י - שיעור 13: חורבן הבית השני והכיתות בחברה היהודית.

שיעורים מקוונים סמסטר ב'

לימודי א"י - שיעור 1: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 2: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 3: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 4: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 5: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 6: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 7: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 8: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 9: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 10: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 11: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 12: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 13: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

לימודי א"י - שיעור 14 אחרון לסימסטר: בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים