eretz.png
lemida.png
ד

ד"ר עמית דגן

מרצה מן החוץ בחוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה

​ד"ר עמית דגן הוא ארכיאולוג המתמחה בתקופות הברונזה, הבית הראשון והשני. השלים תואר דוקטור באוניברסיטת בר-אילןבנוסף משמש כחוקר, עוסק בחינוך, הוראה ומחקר ארכיאולוגי ומשמש כחוקר ומנהל אדמיניסטרטיבי של מכון מינרווה  "לחקר יחסי ישראל ארם" בתקופת המקרא,  בניהולם של פרופ' אהרן מאיר (בר-אילן) ואנגליקה ברלין (לייפציג, גרמניה).

קורס בלימודי ארץ ישראל :

  • קורס משותף לאונ' "בר-אילן" ול"קרן ילדנו" - קורס ייחודי זה משלב סטודנטים לתואר ראשון מאונ' "בר-אילן" ותלמידי תיכון מצטיינים, בעיקר מן הפריפריה, הלומדים במגמת א"י. תלמידים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את המבחן יזכו ל-2 נקודות זכות אקדמיות לעתיד.
  • מלחמות ישראל מהעלייה הראשונה ועד סיום מאורעות תרפ"ט
  • שורשים ההיסטוריים של המאבק הערבי- יהודי ומאפייניו, בהתפתחות בעיות הביטחון מהעלייה הראשונה, בתקופה העות'מאנית ובהקמת גופי הביטחון הראשונים.
  • התפתחות היישוב היהודי והבית הלאומי בתקופת המנדט, נלמד מה היתה המדיניות הבריטית ומה היו תגובותיה של הקהילה הערבית פלסטינית במאורעות 1920, 1921, 1929 ומאפייניהם.
  • התפתחות ארגון "ההגנה" והתפתחות תפישותיו הביטחוניות והצבאיות אל מול מעשי האיבה של הקהילה הערבית פלסטינית.

לימודי א"י שיעור 1 : ירושלים בתקופת בית שני

לימודי א"י שיעור 2 : ירושלים בתקופה הפרסית.

שיעור 3 : שבי ציון וצרי יהודה, והקמת בית המקדש השני

שיעור 4 : השומרונים, שושלת סנבלט השומרוני והעדויות הטקסטואליות.

שיעור 5 : המרכזים הפולחניים והפולמוס היהודי/ שומרוני.

שיעור 6 : הלניזם - מבוא לתקופה ההלניסטית.

לימודי א"י שיעור 7 : ארץ ישראל בתקופה התלמית.

שיעור 8: תרגום השבעים ומקורות להכרת ירושלים בתקופה ההלניסטית.

שיעור 9: המלחמות הסוריות והמעבר לבית סלווקוס ראשית מרד החשמונאים.

לימודי א"י - שיעור 10: מרד החשמונאים והמשפחה החשמונאית.

לימודי א"י - שיעור 11: שושלת בית הורדוס וסוף בית חשמונאי.

לימודי א"י - שיעור 12: רומא בארץ ישראל והגורמים לחורבן הבית.

לימודי א"י - שיעור 13: חורבן הבית השני והכיתות בחברה היהודית.