תקנון ונהלי הרשמה

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 • כללי:
 1. חוגי מרכז תקוותנו יפעלו החל מ- 01/09/19 ועד לסוף יוני 2020 ("בית ספר למוסיקה" יפעל עד 31/07/20), למעט ערבי חג, ימי שבת וחג וחוה"מ סוכות ופסח.
 2. בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, כמפורט בלוח החופשות. דבר זה נלקח בחשבון בעלות החוג.
 3. פתיחת חוגים מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.
 4. הנהלת מרכז תקוותנו תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 5. במקרה של ביטול חוג ע"י מרכז תקוותנו, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 6. משפחה החייבת כספים למרכז תקוותנו, לא תורשה להשתתף בפעילות המרכז עד לסילוק החוב.
 7. עבור המחאה חוזרת והוצאת שיקים ממשמרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
 8. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על-פי שיקוליה.
 9. מרכז תקוותנו אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשמו בלבד.
 10. התשלום עבור החוג משוקלל לאורך כל השנה. ישנם חודשים בהם יש חופשת חג ולכן מתבטל שיעור, וישנם חודשים בהם מתקיימים חמישה שיעורים במקום ארבעה. התשלום הוא על מספר השיעורים שיתקיימו בפועל בחודש נתון. על כל משתתף לדעת כי הנוכחות בחוג הינה חובה ולא יוחזר תשלום עבור שיעורים שהוחסרו.
 11. במהלך החוגים והפעילויות יצולמו המשתתפים, ומרכז תקוותנו ישתמש בתמונות לצרכי פרסום ויחסי ציבור.

 

ב. רישום לחוגים:

 1. הרישום לחוגים ולפעילויות השונות במרכז תקוותנו נהריה מתבצע און-ליין, באמצעות האינטרנט.

         כתובת האתר לרישום: http://www.tikvatenu.org.il – יש להיכנס ל'לשונית' של סניף "נהריה".

 1. בעת ההרשמה יש צורך להזין פרטי כרטיס אשראי. לא מתבצע תשלום בפועל בזמן הרישום האינטרנטי. תשלום דמי הרישום

         בלבד (50 ₪) יתבצע ע"י המשרד לאחר קליטת פרטי הנרשם במערכת. עם תחילת שנת הפעילות ב- 01/09/19, יחול התשלום

         הראשון לחוג.

 1. בעת ההרשמה, דף האינטרנט מועבר להרשמה מאובטחת, כך שפרטי כרטיס האשראי נשמרים בצורה מאובטחת מאוד.
 2. בתשלום בהוראת קבע בכרטיס האשראי (שלא תופסת "מסגרת" בח-ן הבנק) מרכז תקוותנו מתחייב שלא לגבות ללא יידוע

               הלקוח מעבר לסכום החודשי המוצג באתר הרישום.    

 1. הטבה בלעדית לנרשמים דרך האינטרנט לפעילויות החל מספטמבר 2019– תשלום רק על השיעורים

   שיתקיימו בפועל בחגי תשרי.

 1. אתר ההרשמה לחוגים ולפעילויות במרכז תקוותנו מתעדכן כל 2 דקות, ובכל זאת ייתכן מצב שבו-זמנית יירשמו לחוג משתתפים

               מעבר למכסת המשתתפים המקסימלית שנקבעה. מרכז תקוותנו מתנצל מראש אם יקרה מצב שכזה, ומסיר מעליו את האחריות

   המשפטית (אם ישנה כזו) למחויבות רישום כלפי המשתתף.

 1. נרשם לפעילות, המבקש למסור טפסים לוועדת הנחות, מחויב לשלם חודשיים ראשונים מחיר מלא, וכשתאושר ההנחה, הוא

               יזוכה בסכום ההנחה.

 1. רישום דרך האינטרנט מהווה חתימה והסכמה לכתוב בתקנון זה.
 • הנחות:
 1. בן משפחה שני או חוג שני לאותו החבר: 5% הנחה ממחיר החוג הזול יותר.
 2. בן משפחה שלישי או חוג שלישי לאותו החבר: 10% הנחה ממחיר החוג הזול יותר.
 3. ועדת הנחות – משפחות מעוטות יכולת, רשאיות לפנות למנהל מרכז תקוותנו עד לתאריך 30/09/19, על-פי הקריטריונים הבאים (יש לקבל במזכירות המרכז טופס עם ההנחיות להגשת בקשה לוועדת הנחה):
 • משפחות במצב כלכלי קשה, בעלות הכנסה נמוכה.
 • משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס: חד-הורי, עולים חדשים ומשפחות עם חולי או נכות.
 1. אין כפל הנחות.
 • חיסורים:
 1. התשלום בגין הפעילות הינו חודשי, ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.
 2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך או ע"י הנהלת המרכז, יוחזר במועד אחר. במידה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר למרכז החזר החוג למשתתף, יוחזר למשתתף סכום יחסי.
 3. האמור בסעיף 2 לא מתייחס לחוג "בית ספר למוסיקה", מכיוון שהתלמידים מקבלים במהלך השנה שעות של הקלטות באולפן מקצועי, ושעות של חזרות לפני הופעות מעבר לשעות פעילות החוג הקבועות במערכת.
 • דמי טיפול ותנאי תשלום:

התשלום יתבצע מראש לכל שנת הפעילות.

 1. באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים בכרטיס אשראי (הוראת הקבע אינה תופסת מסגרת אשראי בכרטיס).
 2. במזומן מראש לכל השנה. תשלום במזומן לכל השנה יזכה את החבר ב- 3% הנחה.
 3. בהמחאות (שיקים) ניתן לפרוס ל- 6 תשלומים שווים (+ שיק נוסף לפיקדון ע"ס 40 ₪ במקרה של ביטול חוג).
 4. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת מרכז תקוותנו רשאית להפסיק את השתתפותו, וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
 5. דמי טיפול בסך 50 ש"חלבית אב ייגבו במהלך הרישום. דמי ההרשמה לא יוחזרו אם יבטל הנרשם את הרשמתו.
 6. כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם עבור שיעור הניסיון (שיעורי ניסיון בחוג הגיטרה ובחוג הפסנתר מחויבים בתשלום).
 7. לא יתאפשר תשלום חודשי כל חודש מחדש בשום אמצעי תשלום!
 • ביטול השתתפות:
 1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו, אך ורק, לאחר מילוי טופס ביטול, שיוגש במזכירות מרכז תקוותנו.
 2. ניתן לשלוח את הטופס הנ"ל באמצעות המייל או באמצעות הפקס, ובמקרה זה, יש לוודא קבלת הפקס. לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר.
 3. ביטול חוג – יחויב בתשלום מלא של אותו החודש. המשתתף זכאי להשתתף עד לסוף החודש.
 4. מרכז תקוותנו ייגבה דמי טיפול לביטול ההשתתפות בחוג בסך 40 ₪.
 5. בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה, אך ורק, עד לתאריך 31/12/19. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרים. תלמידים הנרשמים לחוג לאחר תאריך זה, יוכלו להפסיק פעילות רק עד לחודש מיום ההצטרפות.
 6. במידה וחוג לא ייפתח משיקולי המרכז, יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 7. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
 8. תלמיד החוג "בית ספר למוסיקה" שיפסיק את פעילותו בחוג יחויב גם בעלות הקלטות בסך 700 ₪.

 

 • הצהרת בריאות
 1. בהרשמה לפעילות/ לחוג דרך האתר הלקוח מבין ומצהיר, כי לנרשם/ים לפעילות/ חוג אין מגבלות רפואיות, ומסוגלים לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
 2. במידה ויש בעיית בריאות, יש להביא אישורים מתאימים למזכירות המרכז.