חידון התנ"ך העירוני רחובות תשע"ח

חידון התנך העירוני לשנת תשע"ח (2018) של קרן ילדנו בשיתוף עיריית רחובות לבתי הספר היסודיים הממלכתי בכיתות ה'- ו' השתתפו 17 בתי ספר בעיר, עלו לשלב החידון הפומבי 17 תלמידים אשר ייצגו את בית ספרם.
לשלב הסופי ולשאלת ראש העיר מר רחמים מלול עלו 7 תלמידים:
1. עופרי פורטה 2. אלעד בובר 3. יונתן טיומקין 4. אלעד טבת 5. יאיר גוטלר 6. עידו לנדאו 7. עמית סייג.
להכתרת חתן חידון התנך העירוני לשנת תשע"ח (2018) תקוותנו רחובות עידו לנדאו, להכתרת סגן 1 יאיר גוטלר, להכתרת סגן 2 אלעד בובר.
קרן ילדנו מברכת על שיתוף הפעולה עם עיריית רחובות ולגב' שרה והב מנהלת החינוך לבתי הספר היסודיים ולגב' אורנה בן דוד מנהלת ביס' בן גוריון, ומרכזת החידון.