קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

1 2 3 4 5

אודות קרן ילדנו

"סוגרים פערים - פותחים אופקים" – זהו החזון של קרן ילדנו.

באמצעות פרויקטים חדשניים, טכנולוגיות מתקדמות, צוות מיומן ושותפים מהשורה הראשונה, מצמיחה הקרן את ילדי ישראל, תוך סגירת פערים ויצירת שוויון הזדמנויות.

קרן ילדנו מרכזי תקוותנו - הינה עמותה רשומה המפעילה מרכזים קהילתיים בפריסה ארצית ותכניות חינוכיות וקהילתיות למען פיתוח המשאב האנושי, הקהילתי והחברתי בחברה הישראלית.

 מטרותינו:

א. צמצום פערים - קידום ילדים ונוער מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
ב. קידום מצוינות תרבותית, חינוכית, לימודית, אמנותית ומדעית.
ג. הרחבת השירותים לקהילה בתחום התרבות הספורט והצרכים המיוחדים.
ד. העצמה קהילתית - פיתוח הרגישות לקהילה, אכפתיות, ולכידות קהילתית.
ה. קידום והעמקת הזהות היהודית והלאומית בקרב ילדים, נוער ומבוגרים.

 

דרכי הפעולה - מה עושה קרן ילדנו?

קרן ילדנו מפתחת ומפעילה תכניות חינוכיות לילדים ולנוער בתחומי התרבות האמנות, המצוינות בלמידה והזהות היהודית. כמו כן מפעילה הקרן  שישה מרכזים בפריסה ארצית המספקים שירותים נרחבים לקהילה בתחומי תרבות ופנאי, העצמה קהילתית בתי-כנסת ועוד. 

עקרונות הפעולה

* קרן ילדנו משתלבת בפעילות החינוכית הכוללת במארג המוניציפאלי.  

* חיזוק הזהות היהודית של חניכינו מבוסס על כיבוד השונה.
* הקפדה על בחירת אנשי המקצוע המצויינים ביותר בתחומם.
* חתירה לשיתוף פעולה עם מוסדות וארגונים המקדמים מטרות זהות.

* טיפוח הילד דרך מסגרת חינוכית איכותית מגיל 0  

 

פריסת הפעילות

מרכזי תקוותנו פועלים באשקלון, באשדוד, ברחובות, בנהריה ובקריית-שמונה ומציעים מגוון רחב של חוגי מוזיקה, ספורט, אמנות ויצירה, ריקוד, הכשרה מקצועית, לימוד שפות זרות לכל הקהילה. כמו כן, מפעילה קרן ילדנו רשת פעוטונים המאושרים ע"י משרד הכלכלה ודואגים לילדי הקילה כבר מגיל 3 חודשים. מרכזי תקוותנו גם מובילה פרוייקטים חדשניים עבור האוכלוסיות המיוחדות, וכן בשל החשיבות שהיא מעניקה להעצמת הזהות היהודית, אחראית זה שנים לפרוייקט של חידון תנ"ך לכלל ילדי מערכת החינוך היסודי, וכן לתכנית בני/בנות מצווה המופעל בהצלחה רבה.  

 

רקע היסטורי

קרן ילדנו נוסדה בשנת 1953. בעת ייסודה יעדה היה להעניק חינוך משלים וא-פורמלי לילדים של עולים שאך הגיעו ארצה, ונתקשו להתערות בחברה הישראלית המבוססת.

היא הקימה מרכזי-יום בהם זכו החניכים לקבל תמיכה וסיוע במטלות שהוטלו עליהם בבתי הספר ובמסגרת זאת גם עשתה לחיזוק הדימוי העצמי ולהעצמת הזהות היהודית והלאומית. בד בבד הופעלה במרכזי הקרן חוגים ותוכניות (11 במספר) שעסקו בתרבות הפנאי של הצעירים.

מפת הפעילות הבלתי פורמלית בישראל השתנתה והתפתחה, ולראשי קרן ילדנו היה ברור כי עליהם להגדיר את ייחודה ואת שליחותה מחדש. 

מרכזיה המשיכו אם כן להוות עבור רבבות ילדים וילדות מסגרות חינוכיות משלימות, שמלבד היותם מגן בפניהם מחיי הרחוב המסוכנים ומהעזובה החברתית, גם סייעו בחיבורם לחברה הישראלית המתהווה.

עם זאת, אין ספק כי שיטות הפעילות בהן נהגה הקרן בעבר שוב אינם מתאימים למציאות בת-ימינו. אי לכך, החליטה הקרן להתאים את פועלה באופן הדרגתי לצרכי ישראל המשתנים, תוך הפעלת תכניות איכותיות ובאמצעות העסקת אישיים בעלי מוניטין מוכח בתחומים.

הקרן הציבה בראש מעייניה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר , מכל בחינה, לעתידה של ישראל.

היא אימצה תכנית שבמרכזה עומדת מחוייבות לסגירת הפערים בין מי שגורלו הציב אותו מעבר לחומת הברזל הסוציו- אקונומית החוסמת בפניו את הגישה למאגרי המידע והחינוך ובכך פוגמת בקידומו בחברה הישראלית ופוגעת במיקומו במערכותיה, לבין אלה שזכו והוצבו מהעבר השני ובשל כך, זוכים לקידום בהווה ולמיקום מבטיח ועתיד. סגירת הפערים, או למצער צמצומם המרווח, אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ קרוב אך עם זאת שונה. לפתוח אופקים, לעודד את מימוש ופיתוח הפוטנציאל הטמון באדם הצעיר ולחתור למימוש אותן המטרות התואמות את יכולותיו ואת צרכי החברה.

הקרן קיבלה ויישמה את העקרונות הבאים: 

הקרן תפעל בתוך המרכזים - אך גם מתוכם ותשתלב בפעילות החינוכית החברתית הכוללת במארג המוניציפאלי.

  • הקרן תבנה את פעילותה על בסיס בחירת אנשי מקצוע שאיכויותיהם עמדו במבחן וששמם הולך לפניהם
  • .הקרן תחתור לשיתופי-פעולה חינוכיים עם מוסדות אקדמיים וכן עם קרנות העוסקות גם הן בסגירת פערים

הקרן תפעל בקרב ילדים ונוער דתיים וחילוניים. חיזוק הזהות היהודית והלאומית של חניכיה יהיה מבוסס על כיבוד השונות ועל טיפוח היסודות הקיומיים היהודיים.