קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

1 2 3 4 5

כותרת תינוקייה

 צוות התינוקייה:

                       כהן טלי פעוטון                           סקר ורד פעוטון

                          כהן טלי                                סקר ורד

בכל פעוטון מצורפות לצוות בנות שירות לאומי כסיוע במהלך יום הפעילות 

כפתור הרשמה

    כפתור דוגמא התקשרות

כפתור הרשמה  ת

    לפעוטון

   כפתור מעוניין ת  בפרטים