רקע היסטורי

קרן ילדנו נוסדה בשנת 1953. בעת ייסודה יעדה היה להעניק חינוך משלים וא-פורמלי לילדים של עולים שאך הגיעו ארצה, ונתקשו להתערות בחברה הישראלית המבוססת.
היא הקימה מרכזי-יום בהם זכו החניכים לקבל תמיכה וסיוע במטלות שהוטלו עליהם בבתי הספר ובמסגרת זאת גם עשתה לחיזוק הדימוי העצמי ולהעצמת הזהות היהודית והלאומית. בד בבד הופעלה במרכזי הקרן חוגים ותוכניות (11 במספר) שעסקו בתרבות הפנאי של הצעירים.
מפת הפעילות הבלתי פורמלית בישראל השתנתה והתפתחה, ולראשי קרן ילדנו היה ברור כי עליהם להגדיר את ייחודה ואת שליחותה מחדש.
מרכזיה המשיכו אם כן להוות עבור רבבות ילדים וילדות מסגרות חינוכיות משלימות, שמלבד היותם מגן בפניהם מחיי הרחוב המסוכנים ומהעזובה החברתית, גם סייעו בחיבורם לחברה הישראלית המתהווה.
עם זאת, אין ספק כי שיטות הפעילות בהן נהגה הקרן בעבר שוב אינם מתאימים למציאות בת-ימינו. אי לכך, החליטה הקרן להתאים את פועלה באופן הדרגתי לצרכי ישראל המשתנים, תוך הפעלת תכניות איכותיות ובאמצעות העסקת אישיים בעלי מוניטין מוכח בתחומים.
הקרן הציבה בראש מעייניה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר , מכל בחינה, לעתידה של ישראל.
היא אימצה תכנית שבמרכזה עומדת מחויבות לסגירת הפערים בין מי שגורלו הציב אותו מעבר לחומת הברזל הסוציו- אקונומית החוסמת בפניו את הגישה למאגרי המידע והחינוך ובכך פוגמת בקידומו בחברה הישראלית ופוגעת במיקומו במערכותיה, לבין אלה שזכו והוצבו מהעבר השני ובשל כך, זוכים לקידום בהווה ולמיקום מבטיח ועתיד. סגירת הפערים, או למצער צמצומם המרווח, אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ קרוב אך עם זאת שונה. לפתוח אופקים, לעודד את מימוש ופיתוח הפוטנציאל הטמון באדם הצעיר ולחתור למימוש אותן המטרות התואמות את יכולותיו ואת צרכי החברה.
הקרן קיבלה ויישמה את העקרונות הבאים:
הקרן תפעל בתוך המרכזים - אך גם מתוכם ותשתלב בפעילות החינוכית החברתית הכוללת במארג המוניציפאלי.
הקרן תבנה את פעילותה על בסיס בחירת אנשי מקצוע שאיכויותיהם עמדו במבחן וששמם הולך לפניהם.
הקרן תחתור לשיתופי-פעולה חינוכיים עם מוסדות אקדמיים וכן עם קרנות העוסקות גם הן בסגירת פערים.
הקרן תפעל בקרב ילדים ונוער דתיים וחילוניים. חיזוק הזהות היהודית והלאומית של חניכיה יהיה מבוסס על כיבוד השונות ועל טיפוח היסודות הקיומיים היהודיים.

המייסדים

הרב אלי תורן
מייסד עמותת קרן ילדנו
הרב תורן, יליד שוויץ, החל את פועלו להעצמת הנוער היהודי במחנות הפליטים באירופה, בתום מלחמת העולם השנייה. המוניטין שלו כמומחה בשיקום נוער לאחר טראומה הלך לפניו, כך שבהגיעו ארצה, הוא גויס מיד לשורות הפועלים למען שיקום בני הנוער בסיכון. הרב תורן הצטרף לגברת פרנקל על-מנת לחזק את מרכזי תקוותנו בתחילת דרכם. השפעת הרב על בני הנוער, דרך כשרון השכנוע המופלא שלו, ראוי לציון. בזכותו נכנסו קבוצות רבות של בני נוער לפעילות במרכזים, במקום לשוטט חסרי-מעש ברחובות הערים. והשאר, היסטוריה... בנוסף ליכולותיו הנעלות כמחנך בלתי פורמלי, נודע הרב תורן כמנהיג כריזמטי שעורר השראה בלב רבים שהצטרפו לשורות קרן ילדנו. רשת חברי קרן ילדנו אותה הקים ברחבי תבל מהווה בסיס למכלול פעילות קרן ילדנו עד היום.
הגברת מלכה פרנקל
מייסדת עמותת קרן ילדנו
כתושבת ירושלים בימיה הראשונים של מדינת ישראל, גברת פרנקל הייתה עדה לעוני החמור ששרר אז, ולמראות ילדים משוטטים ברחובות ללא השגחה. היא הבינה מיד את הסכנות החבויות ברחוב והייתה נחושה למנוע את הידרדרותם של ילדי ישראל לתרבות רעה. מסירות.חמלה.המשכיות. אומץ מסירותה של גברת פרנקל, וחמלתה לעמה סיפקו לה את האומץ להבטיח המשכיות יהודית. היא ייסדה את קרן ילדנו והחלה לספק לילדי ישראל העניים את צרכיהם הבסיסיים ביותר - מזון, ביגוד ומקום בטוח לשחק בו. במהלך השנים, מצבה הסוציו-אקונומי של ישראל הלך ושפר, ונוצר צורך להרחיב את השירותים המוענקים לילדי הפריפריה, כדי שיוכלו להשוות את סיכויי ההצלחה שלהם בחיים לשאר ילדי המדינה. קרן ילדנו, במאמציה להבטיח לכל ילד הזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בו, הגדילה את פועלה והחלה ליישם תכניות חינוכיות, תרבותיות וחברתיות להעצמת ילדי הפריפריה. כציווי מורשתה של גברת פרנקל, ממשיכה קרן ילדנו להתפתח. מיפוי צורכי החברה באופן שוטף מאפשרות לתכניותיה הקרן להיות עדכניות, נדרשות ומופעלות ברמה גבוהה.

ידידי קרן ילדנו

David and Irina Azran
Chairman & Treasurer
David Azran is the Chairman of Youth Centers of Israel (The U.S. Chapter of Keren Yaldenu, Israel). He is a prominent leader of the Chicago and Miami business communities, specializing in Real-estate and Investments. David is an Israeli American, who deeply cares about the children – the future of Israel. Irina Azran is the Treasurer for YCOI. She is the former only 2x U.S. Olympic Rhythmic Gymnastic Team Coach and is entered in the Gymnastics Hall of Fame for her achievements. She is an expert in working with children and is extremely effective in motivating them to achieve their dreams. Now David and Irina leading our organization in the U.S., using their world class experience to achieve YCOI goals and help Closing Gaps and Opening Horizons for children in Israel.
אניטה ואנטוני פין
אנגליה - Great Britain
Mrs. Anita and Anthony Finn
גב' מרים דיטסהיים
מנהלת הועד
Ms. Myriam Deitsheim שוויץ - Switzerland